அண்மைச் செய்திகள்

 News No  News Title  News Date
     
 12 விமானச் சேவையில் நேரமாற்றம்

 27-11-2012
 11 அன்பான வாழ்த்துக்கும், பரிந்துரைக்கும் நன்றி!

 26-11-2012
 10 காயலர்கள் பங்கேற்ற தாய்லாந்து கிரிக்கெட் கிளப் துவக்க விழா

 26-11-2012
 9 ஆலைக்கு எதிராக ஆர்ப்பாட்டம், கடையடைப்பு

 26-11-2012
 8 வளரும் வாழ்த்துகள் . . .

 25-11-2012
 7 காயல்பட்டினம் ஐக்கியப் பேரவை இணையதளம் துவங்கியது

 25-11-2012
 6 காயல் பெண்மணி வஃபாதானார்கள்

 25-11-2012
 5 காயலில் நேற்றிலிருந்து மழை!

 25-11-2012
 4 வந்து சேர்ந்த வாழ்த்துகள்

 24-11-2012
 3 சீறா வசனகாவிய நூல் வெளியீட்டு விழா

 24-11-2012
 2 இறையருளால், இன்று kayalconnection இணையதளம் துவக்கம்

 23-11-2012
 1 kayalconnection இணையதளம், நேயர்களுக்கு வேண்டுகோள்!

 23-11-2012